เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สาระ ศิลปะ เรื่อง ลักษณะเสียงและเครื่องดนตรี ชั้น ประถมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะและเสียงที่แตกต่างกัน เมื่อนำมาบรรเลงร่วมกันจะทำให้เกิดความไพเราะ