เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีน ชั้นม.1 เรื่อง ตัวเลข

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณรินทิพย์ ไกรนรา

โรงเรียนพนมเบญจา อ เขาพนม จ กระบี่

ให้นักเรียนนับตัวเลข 1-10 เป็นภาษาจีน ร่วมกันนับพร้อมๆกันในห้องเรียน