เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาเกาหลีชั้น ม.5 เรื่องอักษรฮันกึล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พยัญชนะ และสระ

-พยัญชนะเดี่ยว

-พยัญชนะซ้ำ

พยัญชนะสะกด (받침)

-ตำแหน่งพยัญชนะสะกด

-การประสมคำ


-การโยงเสียง

-สระเดี่ยว

-สระประสม