เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ชั้น ป.2 เรื่องมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุกัญญา เนื้ออ่อน

ร.ร บ้านแหลมสัก

คำในแม่ ก.กา เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด ท้ายคำหรือท้ายพยางค์

อ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ

ตัวอย่างคำ

กติกา โกลี เงอะงะ อาชา น้ำบูดู