ภาษาไทย ชั้น ป.2 เรื่องมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา
ผู้สอน

สุกัญญา เนื้ออ่อน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ชั้น ป.2 เรื่องมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25696

สถานศึกษา
ร.ร บ้านแหลมสัก

คำอธิบายชั้นเรียน

คำในแม่ ก.กา เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด ท้ายคำหรือท้ายพยางค์

อ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ

ตัวอย่างคำ

กติกา โกลี เงอะงะ อาชา น้ำบูดู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.