คณิตศาสตร์ ชั้นป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง ค่าประจำหลัก
ผู้สอน

ปวรรรัตน์ พิทักษ์ธรรม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ชั้นป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง ค่าประจำหลัก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25700

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้หลักค่าของหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน

ฝึกการนับเริ่มจากตัวเลขขวามือนับ หน่วย สิบ ร้อย พัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.