เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ชั้นป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง ค่าประจำหลัก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปวรรรัตน์ พิทักษ์ธรรม

โรงเรียนวัดแพร่

เรียนรู้หลักค่าของหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน

ฝึกการนับเริ่มจากตัวเลขขวามือนับ หน่วย สิบ ร้อย พัน