วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องสิ่งมีชีวิต
ผู้สอน

เสาวนีย์ ประสาททอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องสิ่งมีชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25718

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถแยกระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.