ผู้สอน
นาย อิสระพงค์ มีเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.3/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2573

สถานศึกษา

โรงเรียนโสมาภา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.3/2