ผู้สอน
คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศิลปะ ป6/1 ปี2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25738

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลระนอง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาศิลปะสอนโดยครูบุษยมาศ หีบเพชร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.