ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ปวช.2/2
ผู้สอน

ธงชัย สิทธิยานุรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ปวช.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25761

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบปฏิบัติการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.