เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานปรับอากาศรถยนต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ บรรจุน้ำยา หารอยรั่ว เติมน้ำมันหล่อลื่น บริการบำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องและประมาณราคาค่าบริการ