คอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้สอน

นายวรรณชัย คมขำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25776

สถานศึกษา
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โปรแกรม illustrator


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.