homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพคธ2/1
person
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพคธ2/1

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพคธ2/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2580

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนออนไลน์รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)