เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้นาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน