homeฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
personperson_add
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

ผู้สอน
นางสาว ชนานันท์ สารสังข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2582

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัส  2201 - 2416   วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)