homeฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
person
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

ผู้สอน
นางสาว ชนานันท์ สารสังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2582

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัส  2201 - 2416   วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)