homeโครงการวิชาชีพคธ.3/1
personperson_add
โครงการวิชาชีพคธ.3/1

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการวิชาชีพคธ.3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2583

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการวิชาชีพ สำหรับ นักเรียน ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)