homeโครงการวิชาชีพคธ.3/1
person
โครงการวิชาชีพคธ.3/1

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการวิชาชีพคธ.3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2583

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงการวิชาชีพ สำหรับ นักเรียน ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)