เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาธุรกิจ เรื่อง การสรรหาอาชีพ ชั้น ม. 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบายการสำรวจตนองก่อนหางานทำได้ บอกคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องการหางานทำได้ อธิบายการเตรียมความพร้อมในการหางานทำได้