ผู้สอน
ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การรถไฟ 1/2558 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25854

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หลักสูตร ปวช.