ผู้สอน
พรรณี ศรีสง่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Guidance 3/8


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25868

สถานศึกษา

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมแนะแนว