เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 1 จำนวนนับ เรื่องโจทย์ปัญหาระคน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชญานี นนทศักดิ์

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

เราสามารถนำความรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

ไปใช้ในการคำนวณจำนวนเงินหรือสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้