เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์-5-2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง( Learning by Doing ) ได้เรียนรู้สิ่งเร้นลับที่อยู่อยู่ในธรรมชาติ