เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Sci-3/2-2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวการทดลอง การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างทักษะอย่างนักวิทยาศาสตร์