การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จอมทอง ปี 3
ผู้สอน

นาย ดิลก ประสานวรกิจกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จอมทอง ปี 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25883

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

13010004 การจัดการทรัพยากรมนุยษ์ Human Resource Management

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการท่องเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.