homeการขาย1
personperson_add
การขาย1

ผู้สอน
นางสาว ชนานันท์ สารสังข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การขาย1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2590

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัส  2201-1004  รายวิชา  การขาย1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)