homeการขาย1
person
การขาย1

ผู้สอน
นางสาว ชนานันท์ สารสังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การขาย1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2590

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัส  2201-1004  รายวิชา  การขาย1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)