เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. ครูเล่านิทานอีสป พร้อมภาพประกอบเรื่อง ตั๊กแตนผู้หิวโหย ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและบอกข้อคิดที่ได้รับ

ตั๊กเเตนตัวหนึ่งไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเเล้ว มันจึงเดินโซเซเพราะไร้เรี่ยวเเรง กระโดดมาจนถึงลานดิน ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ท่ามกลางลมฤดูหนาว
พวกมดกำลังขนเมล็ดข้าวโพดออกจากรังมาตากให้เเห้ง ตั๊กเเตนจึงเดินไปขอกินเมล็ดข้าวโพดสัก 1-2 เม็ด เพื่อประทังชีวิต เเต่มดกลับถามว่า ทำไมตอนฤดูร้อน ไม่หาเสบียงอาหารกักตุนไว้
ตั๊กเเตนก็ตอบว่า ตนร้องเพลงเที่ยวเล่นไปตลอดฤดูร้อน "ถ้าเช่นนั้น เจ้าก็ควรจะเต้นรำไปตลอดฤดูหนาว" มดตอบ เเล้วก็ขนเมล็ดข้าวโพดกลับเข้ารังไปให้พวกของตนกิน


2. ครูสรุปข้อคิดที่ได้รับจากการฟังนิทานให้นักเรียนฟัง (ควรขยันทำมาหากิน เพื่อให้มีพอเพียงในยามยาก) แล้วถามนักเรียนว่า การฟังนิทานและมีรูปภาพประกอบด้วยนักเรียนชอบหรือไม่ เพราะเหตุใด
3. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า ภาพประกอบที่ใช้ในการเล่านิทานจะช่วยเสริมจินตนาการและทำให้ผู้ฟังมีความสนุกสนานไปกับเนื้อเรื่องได้ง่าย และภาพที่ครูนำมาประกอบการเล่านิทาน นักเรียนก็สามารถวาดได้โดยใช้โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกว่า โปรแกรมเพนท์
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง โปรแกรมเพนท์ จากหนังสือเรียน
5. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับโปรแปรมเพนท์ ดังนี้
- การเรียกใช้โปรแกรมเพนท์
- เครื่องมือในหน้าต่างโปรแกรมเพนท์