ผู้สอน
ฟารีดา ถนอมรัก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หลักการอ่านอัล-กุรอ่านเบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25970

สถานศึกษา

โรงเรียนอัซ-ซิกรอ


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการอ่านอัล-กุรอ่านเบื้องต้น