ส32102-5/6
ผู้สอน

นาย ปราชญา ปานกลีบ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ส32102-5/6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25975

สถานศึกษา
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา สังคมศึกษา4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.