homeพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2
person
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2

ผู้สอน
นางสาว ชนานันท์ สารสังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
2599

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัส  2201-1008  รายวิชา  พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)