ผู้สอน
จิรวัฒนา แสนขาว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การบริหารช่องทางการจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25992

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก


คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส. 2 การตลาด.