เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาจีนเพื่่อการสื่อสาร1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.你好!สวัสดี

สำหรับบทแรกในการเริ่มต้นเรียน ภาษาจีน นั้นก็ไม่มีอะไรยาก แค่จำคำทักทายเท่านั้น 你好อ่านว่า หนีห่าว แต่ถ้า 你 คำเดียวอ่านว่า หนี่ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ในภาษาจีน ถ้าเสียงวรรณยุกต์เสียงที่สามวางติดกันสองตัว ตัวแรกก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่สอง

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

คุณ,เธอ

hǎo

ดี

nín

ท่าน

你好

nǐhǎo

สวัสดี

你们

nǐmen

พวกคุณ,พวกเธอ

老师

lǎoshī

อาจารย์

ส่วนความต่างระหว่าง 你 กับ 您 ก็คือ 您 มีความสุภาพมากกว่า และใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่า จากคำศัพท์เมื่อนำมารวมกับ 好 ก็จะได้ 您好! 你们好! 老师好!

你好吗?สบายดีไหม

บทนี้ก็เป็นการถามสารทุกข์สุกดิบทั่วๆ ไป คำศัพท์ที่ต้องจำก็มีไม่มาก หวังว่าคงจะจำได้

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

ฉัน

hěn

มาก

ma

ไหม

ne

ล่ะ

ก็...เหมือนกัน

A : 你好吗?คุณสบายดีไหม

B : 我很好。ฉันสบายดี

A : 你呢?คุณล่ะ

B : 我也很好。ฉันก็สบายดีเหมือนกัน

ในบางกรณีอาจมีความหมายว่า มาก แต่บางกรณีก็เป็นเพียงคำเสริมที่วางไว้หน้า คำคุณศัพท์เพื่อทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์

ใช้วางไว้หลังประโยคบอกเล่า เพื่อทำให้ประโยคนั้นๆ กลายเป็นประโยคคำถาม

เป็นการตั้งคำถามต่อเนื่องจากหัวข้อที่กำลังพูดกันอยู่

也 ใช้วางหลังบทประธาน และข้างหน้าคำคุณศัพท์ หรือคำกริยา และต้องเป็นคำตอบที่คล้อยตามกันด้วย

2.谢谢!ขอบคุณ

เมื่อรู้จักการกล่าวทักทายแล้ว เราก็ควรรู้จักคำกล่าวขอบคุณ ขอโทษ และการกล่าวอำลาด้วย ซึ่งมีคำศัพท์ ภาษาจีน ที่ต้องจดจำ ดังนี้

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

谢谢

xièxie

ขอบคุณ

不客气

búkèqi

ไม่ต้องเกรงใจ,ไม่เป็นไร

ไม่

客气

kèqi

เกรงใจ

不用谢

Bú yòng xie

ไม่เป็นไร,ไม่ต้องขอบคุณ

对不起

Duì bu qǐ

ขอโทษ

没关系

Méi guān xi

ไม่เป็นไร

没事儿

Mèi shèr

ไม่เป็นไร

再见

zài jiàn

ลาก่อน,พบกันใหม่

A : 谢谢!

B : 不客气。/ 不用谢。/ 没关系。 / 没事儿。

เมื่อมีคนช่วยเหลือหรือทำอะไรให้เรา เพื่อแสดงมารยาทเราก็ควรกล่าวคำขอบคุณ ส่วนการตอบรับคำขอบคุณก็มีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีความหมายเหมือน หรือใกล้เคียงกัน และใช้แทนกันได้ตามความเคยชินของแต่ละบุคคล

A : 对不起。

B : 没关系。/没事儿。

ในกรณีของการกล่าวตอบคำขอโทษจะไม่สามารถใช้不客气。/不用谢。แม้สองคำนี้จะแปลว่าไม่เป็นไร เหมือนกันก็ตาม

A : 再见!

B : 再见!

ส่วนการกล่าวลาก็ตอบ再见!ได้เลย หรืออาจจะมีอีกคำคือ 拜拜(bàibai) ซึ่งก็เหมือนกับคนไทยที่นำคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ(BYE BYE) มาใช้