การบริหารในภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
ผู้สอน

นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารในภาวะวิกฤตและความเสี่ยง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26005

สถานศึกษา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกกลุ่มในรายวิชา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา งาน รวมถึงความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.