ผู้สอน
พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ปวช.1 IT ปีการศึกษา 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26009

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปัว


คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ