homeฟิสิกส์ ว30203 ห้องเรียนพิเศษ 2556_เทอม 2
personperson_add
ฟิสิกส์ ว30203 ห้องเรียนพิเศษ 2556_เทอม 2

ผู้สอน
นาย สูไฮมิง ลอตันหยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ ว30203 ห้องเรียนพิเศษ 2556_เทอม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2601

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ฟิสิกส์  ว30203


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)