homeLEGO_robot
personperson_add
LEGO_robot

ผู้สอน
person
นาย เชาวลักษณ์ ชาวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
LEGO_robot

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2602

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

LEGO_robot


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)