ผู้สอน
นางสาว ทิพาพร เจริญศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.6 ปี 60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26027

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ