เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

ชัยรัตน์ เล็กพ่อ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26038

สถานศึกษา
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

คำอธิบายชั้นเรียน

ขออนุญาตเชิญชวนเข้ามาเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.