เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้สอน

Thanapach Naknoo

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26045

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเพื่อความเข้าใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.