เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพฯ พื้นฐาน (งานธุรกิจ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน (งานธุรกิจ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
"แนวทางการเลือกอาชีพ"