ผู้สอน
Thanapach Naknoo
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สารสนเทส 2560 (17-19 มิ.ย.60 )


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26100

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเพื่อความเข้าใจ