คอมพิวเตอร์สารสนเทส 2560 (17-19 มิ.ย.60 )


ผู้สอน
Thanapach Naknoo
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์สารสนเทส 2560 (17-19 มิ.ย.60 )

รหัสวิชา
26100

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเพื่อความเข้าใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow