ผู้สอน
นางสาว วันดี สงวนศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26111

สถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี