ผู้สอน
อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร Experimental Design in Food Industry


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26113

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 5073310

รายวิชา การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร

Experimental Design in Food Industry

หน่วยกิต 3(2-3-5)