เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ซ่อรอฟ(การผันเปลี่ยนคำหรือการกระจายคำ)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

بسم الله الرحمن الرحيم

ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอ

علم الصرف =คือวิชาที่ว่าด้วยการกำเนิดของคำและความหมายที่ผันหรือกระจายมาจากคำอื่น

(พึงทราบเถิดว่า)คำว่า*الصرف*(การกระจายคำ)

لغة ความหมายตามหลักภาษา หมายถึง"التغير"(การเปลี่ยนแปลง)

إصطلاحا ความหมายตามทางวิชาการ หมายถึง การเปลี่ยนรูปคำเดิมคำเดียว ให้เป็นรูปต่างๆ โดยมีความหมายจุดประสงค์ ซึ่งความหมายดังกล่าวจะมีไม่ได้ นอกจากจะต้องกระจายคำนั้นๆให้เป็นรูปต่างๆ