อาหารกับวิถีชีวิต
ผู้สอน

ภัทราภรณ์ แก้วกูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อาหารกับวิถีชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26125

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการศึกษาทั่วไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.