เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 1/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนพงษ์ วงษ์มิตร

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 1/60