ผู้สอน
นาย ธีรพงษ์ กันตะคุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ง30222)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26150

สถานศึกษา

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์