homeห้องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
personperson_add
ห้องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้สอน
นาย เด่นชัย ชายทวีป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2616

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สอนโดยครูเด่นชัย  ชายทวีป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)