homeห้องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
person
ห้องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้สอน
นาย เด่นชัย ชายทวีป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2616

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สอนโดยครูเด่นชัย  ชายทวีป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)