ห้องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สอนโดยครูเด่นชัย  ชายทวีป