ฺBCOM4903 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-60 Section 02
ผู้สอน

วลัยพร สุพรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
ฺBCOM4903 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-60 Section 02

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26162

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.