ผู้สอน
นิศาธร กองมงคล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ดนตรี-นาฏศิลป์ ศ22101 ม.2/3 ปี 60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26166

สถานศึกษา

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ศ22101 ม.2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560