เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.3/1 Camtasia Studio

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โปรแกรม Camtasia Studio คือโปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอ หรือบันทึกการทำงาน เสียง หรือแม้บันทึกหน้าคนถ่ายด้วยกล้องที่ติด บนหน้าจอของโดยสามารถให้แสดงบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอก็ได้ พูดง่ายคือการอัดวิดิโอหน้าจอคอมคุณไม่ว่าคุณจะเปิดเพลง คลิกไปตรงก็จะอัดมาตามที่คุณได้ทำกิจกรรมนั้น นักเรียนสามารถแบ่งปันความรู้การใช้โปรแกรมที่นักเรียนสนใจ