รายวิชา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ผู้สอน

มารูวัน มามุ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26185

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.