home101อาเซียนศึกษา
person
101อาเซียนศึกษา

ผู้สอน
นาย เอกพงษ์ วรรณพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
101อาเซียนศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2621

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)